Nujne novice za vse

Seminarji za šolske geografe v šolskem letu 2011/12

Seminarji za šolske geografe v šolskem letu 2011/12

by Igor Lipovšek st. -
Number of replies: 1

V Katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja http://www.zrss.si/pdf/200711134619_katalog_predavanj_2011-2012.pdf so objavljeni štirje seminarji z geografsko tematiko:

-             Tabor Društva učiteljev geografije - Drugačna geografija - Koroška. Organizator ZRSŠ  Ljubljana. Trajanje 16 ur. Čas in kraj izvedbe 21. in 22.10. 2011, CŠOD Peca, Breg, Mežica. - kraj seminarja je prestavljen, ker smo ga uskladili s taborom DUGS.

 -            Načrtovanje in izvedba medpredmetne strokovne ekskurzije v eno od regij sveta. Organizator ZRSŠ  Ljubljana. Trajanje 24 ur. Čas in kraj izvedbe 17. do - 26. 2. 2012, Afrika. 

 -            Trajnostna mobilnost in javni potniški promet v procesu izobraževanja. Organizator Filozofska fakulteta Ljubljana. Trajanje 16 ur. Čas in kraj izvedbe 14. in 15. 4 2012, Ljubljana.

 -            Uresničevanje minimalnih standardov učnega načrta oz. kataloga znanja ob delu z učbenikom. Organizator ZRSŠ  Ljubljana. Trajanje 8 ur. Čas in kraj izvedbe 27. 6. 2012 Ljubljana.

 

Poleg tega je v okviru projekta e-šolstvo razpisanih 7 seminarjev, ki vključujejo tako neposredno kot delo na daljavo. Seminarji potekajo vse leto na različnih delih Slovenije takoj, ko je na nekem območju najmanj 12 prijav. Seminarji so:

-             QFK - učenje z igro zunaj učilnice z uporabo IT

-             Aktivna vloga učencev/dijakov v geografski spletni učilnici

-             Raba GPS pri pouku geografije - zajemanje prostorskih podatkov ter orientiranje v prostoru

-             Podpora IT pri eksperimentalnem delu v osnovni in srednji šoli

-             Nazornost in demonstracijske možnosti pri pouku geografije

-             Raba GIS za boljšo prostorsko predstavnost in nazornejši pouk geografije

-             Didaktična raba novih e-gradiv pri pouku geografije

Prijaviti se morate prek spletne aplikacije na http://www.sio.si/sio/izobrazevanje/katalog_seminarjev.html

Razmislite in z občutkom načrtujte svoje izobraževanje. Letos še toliko bolj, ker so šole ostale brez denarja za izobraževanje učiteljev.

 

In reply to Igor Lipovšek st.

Seminar za osnovnošolske geografe - 24. april Ljubljana, 25. april 2019 - Pesnica

by Igor Lipovšek st. -

Spoštovane kolegice in kolegi.

Vabimo vas na osemurni seminar - 4 ure v živo popoldne med 14.30 in 18.00 v Ljubljani in Pesnici pri Mariboru in 4 ure v spletni učilnici.

Temi (bo)sta zelo pomembni:

- praktična raba IT za pouk geografije

- razmislek o uresničevanju učnega načrta in njegovo morebitno spreminjanje.

Podrobno vabilo je v povezavi.