Prenova katalogov znanj vklj. z geografijo

Prenova katalogov znanj vklj. z geografijo

od Anton Polšak -
Število odgovorov: 0

Spoštovani

Zavod RS za šolstvo je objavil javno povabilo za sodelovanje učiteljev v predmetnih kurikularnih komisijah za pripravo predlogov katalogov znanj za splošnoizobraževalne predmete v programih nižjega poklicnega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja. Koga izmed vas utegne zanimati prenova kataloga znanja predmeta družboslovje v nižjih poklicnih in srednjih poklicnih šolah ali geografije v programih srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja. več informacij s prijavnico na povabilo najdete na povezavi 

https://www.zrss.si/javne-objave-in-pozivi/javno-povabilo-za-sodelovanje-uciteljev-v-predmetnih-kurikularnih-komisijah-za-pripravo-predlogov-katalogov-znanj-za-splosnoizobrazevalne-predmete-v-programih-nizjega-poklicnega-in-srednjega-poklicneg/.

Če vas zanima sodelovanje pri prenovi, se prijavite. Vabljeni!


Lepo vas pozdravljam

Anton Polšak