Vabilo k pripravi prispevkov za tekmovanje s področja geografije

Vabilo k pripravi prispevkov za tekmovanje s področja geografije

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 0

Spoštovani!

Zavod RS za šolstvo vsako šolsko leto organizira tekmovanje s področja geografije za osnovno in srednjo šolo, hkrati je z razpisom opredeljena tudi tema tekmovanja. Tekmovanje se izvaja za učence od 6. do 9. razreda ter za srednješolce. Posamezne skupine pred začetkom šolskega leta prejmejo seznam virov in literature za pripravo na tekmovanje. Tekmovanje se izvaja na dveh ravneh: šolski in državni, tekmovalci pa lahko osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

V šolskem letu 2022/2023 se bo osrednja tema nanašala na geografijo voda. Raznolika tematika zajema področja fizične in družbene geografije, npr. geografijo vodnih virov, varstvo okolja, politična in družbena vprašanja o vodi (o morjih, jezerih, rekah) ter druge vsebine.

Vabimo vas, da za učence in/ali dijake sami ali v sodelovanju z drugimi strokovnjaki napišete ali kako drugače (npr. v obliki posnetkov predavanj ali pogovorov, poglavij v monografijah itd.) pripravite prispevke na ustreznem težavnostnem nivoju. Objavo strokovnih in znanstvenih člankov bomo omogočili v reviji Geografija v šoli; rok za oddajo je 15. 3. 2022, navodila za avtorje pa so objavljena na spletni strani https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/geografija-v-soli. Revija je indeksirana v bazi Scopus, v dogovoru z avtorji pa omogočamo tudi spletno objavo prispevkov v angleškem jeziku.

Če boste svoje prispevke objavili v drugih publikacijah, ali če bi predlagali že objavljene vire, sporočite to, prosimo, koordinatorju tekmovanja na naslov borut.stojilkovic@zrss.si<mailto:borut.stojilkovic@zrss.si>, kamor naslovite tudi vsa vprašanja.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Borut Stojilković