Tekmovanje 2021/2022

Tekmovanje 2021/2022

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 1

Spoštovani.

 

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije <https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-12-Pravilnik-tekmvanje-geografija-2021.pdf> razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake na temo Gore Slovenije in sveta.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje poteka na dveh ravneh v štirih tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred), Osnovna šola B (6. in 7. razred), Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu), Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  *   šolska raven tekmovanja: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,

  *   državna raven tekmovanja: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije<https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-12-Pravilnik-tekmvanje-geografija-2021.pdf> ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Seznam literature, priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh<https://www.zrss.si/tekmovanja/geografija/> Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Geografija) ter preko strežnika DMFA.

 

Lep pozdrav,

Borut Stojilković,

koordinator tekmovanja


V odgovor na Borut Stojilković

Zadeva: Tekmovanje 2021/2022

od Borut Stojilković -
Spoštovani.

Objavili smo uradne rezultate šolske ravni tekmovanja s področja geografije.

Letošnje leto je na šolski ravni skupno tekmovalo 6489 tekmovalcev.

V skupini 6. in 7. razredov je tekmovalo 1633 tekmovalcev, 55 se jih je uvrstilo na državno raven, pri čemer je meja za prehod 38 točk (od 50).

V skupini 8. in 9. razredov je tekmovalo 3710 tekmovalcev, 123 se jih je uvrstilo na državno raven, pri čemer je meja za prehod 38 točk (od 50).

V skupini Srednja šola A je tekmovalo 912 tekmovalcev, 48 se jih je uvrstilo na državno raven, pri čemer je meja za prehod 36 točk (od 50).

V skupini Srednja šola B je tekmovalo 234 tekmovalcev, 10 se jih je udeležilo na državno raven. Meja za prehod je 27 točk (od 50).

Državna tekmovalna komisija je z namenom zagotavljanja kakovosti vpogledala v 55 tekmovalnih pol tekmovalcev z različnih šol, ki jih je tudi ponovno ovrednotila. Zaradi prepoznane kršitve določil Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije je bilo izključenih 12 tekmovalcev.

Čestitke vsem prejemnikom bronastih priznanj, še posebej tistim tekmovalcem, ki so se uvrstili na državno raven. Čestitke tudi mentorjem. V kolikor bo zaradi pandemije prišlo do sprememb pri načinu izvedbe državne ravni tekmovanja, bodo šole o tem obveščene 14 dni pred tekmovanjem, ki je načrtovano za 2. aprila 2022 v Vipavi.


V imenu Državne tekmovalne komisije vas lepo pozdravljam,
Borut Stojilković