Pred svetovnim dnevom učiteljev

Pred svetovnim dnevom učiteljev

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

5. oktobra v svetu obeležimo svetovni dan učiteljev.
Ob vašem prazniku vam iskreno čestitamo.

 

Letos UNESCO vabi k praznovanju svetovnega dneva učiteljev pod naslovom:« Učitelji v središču okrevanja pri izobraževanju.«

Ta tema je bila izbrana, da odraža vlogo, ki jo imajo učitelji v času krize COVID-19, in poudarja podporo, ki jo potrebujejo, da v celoti prispevajo k okrevanju izobraževanja.

Od 5. oktobra 2021 dalje bo UNESCO skupaj z Mednarodno organizacijo dela (ILO), UNICEF-om, Education  International in drugimi številnimi partnerji gostil vrsto odprtih spletnih dogodkov za izmenjavo znanja in najnovejših raziskav o ključnih vprašanjih, ki vplivajo na učiteljski poklic, ter za izmenjavo najboljših praks z vsega sveta, ki podpirajo učitelje in učenje za uspešno okrevanje.

Na svetovnih in regionalnih dogodkih bodo v tednu med 4. in 8. oktobrom 2021 predstavljene posledice, ki jih je imela pandemija na učiteljski poklic, izpostavljeni učinkoviti odzivi politike ter identificirani ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da učitelji lahko uresničijo svoj potencial.

V Sloveniji praznik učiteljev obeležimo s tradicionalno podelitvijo Nagrad Republike Slovenije na področju šolstvaki se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, od leta 1994 pa imajo zdajšnje ime. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva.

KONTEKST:

 V poklicih, povezanih z izobraževanjem, je več žensk kot moških in nič ne kaže, da bi se to kaj kmalu spremenilo. Največ oseb v teh poklicih, več kot polovica, sodi v srednjo generacijo (30–49 let).

Svetovni dan učiteljev (stat.si)

Didaktični izzivi pri predmetu družboslovje:  

Zakaj postaja več perspektivnost nuja  pri pouku družboslovja in tudi v našem šolskem prostoru?

Udeleženke in udeleženci letošnjega študijskega srečanja ste s svojo naravnanostjo, odzivi in predstavljenimi primeri ponovno dokazali kako pomembna je vaša vloga in kako pomemben je predmet družboslovje .

Predstavljeni primeri na tretjem sklicu ŠS za predmet Družboslovje so bili osmišljeni, analitični, ustvarjalni, angažirani, kritični, praktični in podjetnostno naravnani. 

Lepo je sodelovati, soustvarjati in praznovati z vami.