Spodbuda pred začetkom novega šolskega leta

Spodbuda pred začetkom novega šolskega leta

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

KAKO ustvariti  priložnosti za več sodelovanja  in ustvarjalnosti  pri pouku družboslovja?

To je večno aktualno vprašanje, ki je še posebej izzivalno na začetku novega šolskega leta.

V priponkah vam za spodbudo pošiljam koristne in uporabne namige za delovanje.

To vključuje tako vedenje kot delovanje. Prav zaradi zahtevnosti te naloge

ni nikoli dovolj spraševanj, kako lahko  vsak v VIZ prispeva k oblikovanju vrednot in vrlin.

To odločilno  vpliva na kulturo sobivanja – tudi pri

  • pri oblikovanju  bogatih in raznolikih učnih virov;
  • z izmenjavo  virov in izkušenj;
  • z odpiranjem poti za komunikacijo, za medsebojno zaupanje, razumevanje in 

   delovanje tako na šoli  kot tudi v sodelovanju z drugimi v lokalni skupnosti in širše.

Kontekst/ angažirano delovanje pri pouku družboslovja/ razvijanje prosocialnega vedenja in spodbujanje solidarnosti pri dijakih.

» Prostovoljstvo prinaša številne koristi. Je učna ura solidarnosti in državljanske vzgoje odgovornosti preko izkustvenega učenja. Takšno učenje ima večje učinke kot zgolj besedna obravnava DV.

Prostovoljstvo v okviru šole pozitivno vpliva na psihološko vzdušje šole, je vir človeških energij za pomoč učencem v učnih in drugih težavah, deluje na osebnostni razvoj prostovoljca, ima preventivno vrednost pri zmanjševanju psihičnih težav na šoli« Dr. Anica Mikuž Kos

Hvaležni smo vam za vaše dosedanje zapise, pronicljive misli, prijazne odmeve po študijskem srečanju, ki so zame/ za nas  dragocena spodbuda za naprej.

Spodbuden začetek v novo šolsko leto vam želim - o in veselimo se sodelovanja z vami.

Pika, Vojko in Borut