Spodbujanje solidarnosti in prostovoljstva

Spodbujanje solidarnosti in prostovoljstva

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Didaktični izzivi pri družboslovju: načrtovanje dejavnosti pri katerih so v ospredju vrednote

Namen izvajanja različnih dejavnosti pri katerih so v ospredju vrednote, ki prispevajo kulturi sobivanja je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic.

 Ob tem se razvijajo prožne oblike učenja, zlasti tiste, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov.

 Posebna pozornost naj bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej ter najrazličnejše oblike mreženja.

Koristen namig: Spodnja povezava ponuja razlago temeljev, ki širijo zavedanje kako ohraniti obraze človečnosti. Aktualno za celo vertikalo in širše.

Na predavanju boste prejeli informacije o tem, kaj prostovoljstvo je in kdo je lahko prostovoljec, kako spodbujati solidarnost in medsebojno pomoč.Solidarnost, medsebojna pomoč in prostovoljstvo ni samo v domeni odraslih, ampak je nekaj, kar se lahko prične razvijati že v otroštvu.
Okolje pa lahko pozitivno pripomore razvoju le tega.

https://www.youtube.com/watch?v=R0FJKUvJBK8&t=2336s

Spodbujanje solidarnosti in prostovoljstva v vrtcu ( ključne besede: vzgoja za  prosocialno vedenje in  solidarnost, socializacija, soodvisnost, skupnost, sodelovanje, vzajemnost, človečnost, vrednote, dobre prakse, socialna odgovornost, pravičnost)

vir: SF, NIJZ

 Vabimo vas k sodelovanju in iz menjavi  vaših primerov v SU. Veselimo se predstavitvi vaših zgodb o  prosocialnem vedenju in solidarnosti na naših prihodnjih srečanjih.