Vabilo k pripravi prispevkov za tekmovanje v znanju geografije

Vabilo k pripravi prispevkov za tekmovanje v znanju geografije

od Borut Stojilković -
Število odgovorov: 0

Spoštovani!

Zavod RS za šolstvo vsako šolsko leto organizira tekmovanje iz znanja geografije za osnovno in srednjo šolo, hkrati je z razpisom opredeljena tudi tema tekmovanja. Tekmovanje se izvaja za učence od 6. do 9. razreda ter za srednješolce. Posamezni skupini pred začetkom šolskega leta prejmeta seznam virov in literature za pripravo na tekmovanje. Tekmovanje se izvaja na treh ravneh: šolski, območni in državni, tekmovalci pa lahko osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje.

V šolskem letu 2021/2022 se bo osrednja tema nanašala na gore Slovenije in sveta. Raznolika tematika zajema področja fizične in družbene geografije, regionalizacije, varstva okolja, državljanske kulture, planinstva ter drugih vsebin.

Vabimo vas, da za učence in/ali dijake sami ali v sodelovanju z drugimi strokovnjaki napišete ali kako drugače (npr. v obliki posnetkov predavanj ali pogovorov, poglavij v monografijah itd.) pripravite prispevke na ustreznem težavnostnem nivoju. Objavo strokovnih in znanstvenih člankov bomo omogočili v reviji Geografija v šoli; rok za oddajo je 15. 3. 2021, posodobljena navodila za avtorje pa so objavljena na spletni strani https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/geografija-v-soli. Revija je indeksirana v bazi Scopus, v dogovoru z avtorji pa bomo od leta 2021 omogočili tudi spletno objavo prispevkov v angleškem jeziku.

Če boste svoje prispevke objavili v drugih publikacijah, ali če bi predlagali že objavljene vire, sporočite to, prosimo, koordinatorju tekmovanja na naslov borut.stojilkovic@zrss.si, kamor naslovite tudi vsa vprašanja.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Borut Stojilković