AKTUALNI VIR

AKTUALNI VIR

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Prelistajte spletni katalog in poiščite  priložnosti za aktivno sooblikovanje boljše družbe.

Za lažje iskanje prave prostovoljske aktivnosti za vsakogar so pri Slovenski filantropiji  oblikovali dva kataloga:

eden zajema celotno Slovenijo,

drugi pa samo območje Ljubljane

Prijazne organizacije iz mnogih krajev, bodo v prijetni družbi in na zanimiv način približale zainteresiranim mladim prostovoljsko delo.

Delo bo prilagojeno in izvajano v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja virusa.

Tudi vi lahko prispevate k ohranjanju narave, popravljanju krivic, prizadevanju za bolj pravično družbo. Tudi vi lahko pomagate.

Obstaja samo en pogoj:

DA TI JE MAR, DA TI NI VSEENO.

PROSTOVOLJSTVO ni samo pomoč nekomu, ki te potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje poklicev, spoznavanje novih ljudi, nepozabna prijateljstva – skratka, ODLIČNA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE.

Vir: www.prostovoljstvo.org

KONTEKST/ didaktični izzivi pri predmetu družboslovje: dejavnosti, ki  podpirajo razvoj prosocialnega vedenja:

Dijaki spoznavajo dejavnike, ki vplivajo na spretnosti v odnosih, pri oblikovanju stališč, vrednot in prepričanj kot temeljev za strpno ter odgovorno vključevanje v družbeno življenje;

Dijaki  razvijajo  ob različnih dejavnostih znotraj sklopov predmeta družboslovje  različne spretnosti, spoznavajo okolje in pridobivajo izkušnje, krepi se medgeneracijsko sodelovanje* (prostovoljstvo), krepijo občutek lastne vrednosti, spoštovanje drugih in drugačnih, pa tudi sodelovanje, samospoštovanje in zavedanje lastnih moči za aktiviranje v dobro drugega človeka ali skupnosti.

Prostovoljstvo je vzgoja za solidarnost v praksi in spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti in omogoča izkustveno učenje odgovornosti.

Prostovoljstvo (empatijo, altruizem, solidarnost) kot pomemben način aktivacije mladih krepimo z dejavnostmi, ki povezujejo različne deležnike v skupnosti za izvedbo skupnih akcij.