Splošna klepetalnica, v kateri mora vsak udeleženec pustiti sled - SKUPINA PESNICA

Medpredmetno povezovanje

Medpredmetno povezovanje

by Katja Herič -
Number of replies: 9

Ker smo med drugim govorili tudi o medpredmetnem povezovanju, bi rada predstavila naslednje, hkrati pa me zanima tudi vaše mnenje. Pri nas kar "živi" medpredmetno povezovanje geografija - KIZ - multimedija, in sicer v okviru priprave seminarske naloge pri geografiji. Tema je seveda geografska, pri knjižničnoinformacijski vzgoji se seznanijo z iskanjem virov, citiranjem, povzemanjem, navajanjem literature, pri multimediji pa z oblikovno pripravo seminarske naloge. Skupaj z učenci oblikujemo kriterije ocenjevanja po formativnem principu. Zanima me, ali je še drugje tudi taka praksa, torej izdelava seminarske naloge? V datoteki pa sem pripela kriterije, ki smo jih oblikovali skupaj z učenci, tako za seminarsko nalogo kot samo predstavitev.

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Natalija Rob -

Na naši šoli se medpredmetno povezujemo z nemščino, predvsem v okviru IP turistična vzgoja. Letos smo se priključili kar trem ekskurzijam in sicer ekskurziji na Dunaj, v Gradec in v čokoladnico Zotter ter grad Riegerburg. Učenci se na ekskurzijo pripravijo tako, da izberejo tematiko, ki se navzuje na določeno zanimivost/znamenitost in to predstavijo na ekskurziji. Tako spoznajo delo turističnega vodnika.

In reply to Natalija Rob

Odg: Medpredmetno povezovanje

by barbara magdič -

Na naši šoli se medpredmetno povezujemo s turistično vzgojo in z gospodinjstvom. S turistično vzgojo se povezujemo predvsem na področju vodenja na končnih ekskurzijah, kjer si učenci, ki obiskujejo ta predmet izberejo določene teme in nam tako v vlogi vodiča tudi le te predstavijo. Tako spoznajo delo turističnega vodiča. Z gospodinjstvom se povezujemo predvsem v 9.razredu, kjer spoznavamo regije Slovenije. To naredimo tako, da pri vsaki regiji, učenci spoznajo zaščitene slovenske jedi. Izberejo si eno izmed jedi, ki je značilna za tisto pokrajino in jo nato s pomočjo kuharic tudi pripravijo. S tem spoznavajo, da je tudi kulinarika (tradicionalne slovenske jedi) del geografije.

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Anja Cresnar -

Na naši šoli se izvaja medpredmetno povezovanje geografija - slovenski jezik za pripravo govornih nastopov - plakat ali elektronske prosojnice. Tema je opis države, kriteriji ocenjevanja so vnaprej zastavljeni skupaj z učenci. Izdelavo seminarskih nalog pa še nismo prakticirali.

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Petra Jesenek Bračko -

Pozdravljeni.

Tudi na naši šoli imamo veliko medpredmetnega povezovanja in sodelovanja - seveda od strokovnih ekskurzij, ki jih načrtujemo in izpeljemo za vsak razred 4-5 predmetnih učiteljev skupaj (npr. soline; geografija, biologija, slovenščina, likovna umetnost) do izpeljave pouka geografije v knjižnici (npr. uvodna ura v Evropo, seznanitev s KIZ-om in branje legende Kako je Evropa dobila ime), priprave samostojnega referata učencev, ki je problemsko zasnovan pa vse do izdelave modelov vulkanov pri tehniki, ki jih kasneje uporabimo pri pouku geografije ali kot letos tudi pri delavnici za bodoče prvošolce, ki pridejo pred vpisom v šolo na aktivno preživljanje popoldneva in so jim izbruhi naših "šolskih vulkanov" zelo zanimivi. Na šoli imamo tudi 2 naravoslovna dneva, ki sta medpredmetno načrtovana: en je namenjen Učilnici v naravi v bližnjem parku, kjer sodelujem z biologi, kemiki, fiziki in tehniki, ter drugi naravoslovni dan, kjer skupaj z matematiki merimo šolo z vrvico, rišemo tlorisa naše šole in okolice ter uporabljamo različna merila. Vsako leto z učenci turistične vzgoje organiziram tudi interdisciplinarno ekskurzijo za nadarjene učence, kjer vodenje nadarjenih učencev po obiskani pokrajini prevzamejo učenci IP TVZ.

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Barbara Rozman -

Hvala, Katja, da si z nami delila kriterije za medpredmetno povezovanje. V malo spremenjeni obliki bodo koristni za povezavo z vsemi predmeti, tudi z likovno umetnostjo. 
Prilagam fotografijo izdelka, ki je nastal kot povezava med geo. in likovno umetnostjo (8. razred). 
Attachment Afrika - turizem2.jpg
In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Silva Rakuša -

Tudi na naši šoli se medpredmetno povezujemo in sodelujemo. V mesecu maju se učenci od 7. do 9. razreda odpravljajo na  ekskurzijo v Alpske pokrajine Slovenije.  Obiskali bodo Vrbo na Gorenjskem, Blejski vintgar  in se nazadnje ustavili pri Blejskem jezeru, kjer bo potekalo terensko delo in bodo učenci opravili nekaj preprostih raziskovalnih  nalog. Povezale smo se učiteljice slovenščine, biologije in geografije. Priprava na ekskurzijo ne poteka samo pri geografiji, učiteljice sodelujemo pri pripravi nalog za učne liste. Pri slovenščini se pogovorijo o Francetu Prešernu, izberejo pesem in učenca, ki jo bo recitiral.  Učiteljica pripravi naloge povezane s  Prešernom. Z učiteljico biologije skupaj  pripraviva naloge za terensko delo pri Blejskem jezeru. Učenci pripravijo kratke predstavitve krajev, značilnosti pokrajine, ki jo bomo obiskali, izvajajo naloge na terenu. Spremljajo in vrisujejo pot, rešujejo naloge in rešene učne liste  oddajo. Pripravi, izvedeni ekskurziji sledi še kratka evalvacija interdisciplinarne ekskurzije v razredu.  

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Marija Žibret -

Pozdravljeni, 

Tudi na naši šoli se izvaja medpredmetno povezovanje GEO-KIZ (seminarska naloga), kar je za učence zelo koristno. Veliko je medpredmetnega povezovanja pri izvedbi strokovnih ekskurzij. Učencem skušamo resnično predstaviti vse slovenske naravnogeografske enote in njihove izbrane značilnosti iz različnih predmetnih področij. 

Meni je bilo zanimivo medpredmetno povezovanje z angleščino, saj sva se z učiteljem tega predmeta dogovorila, da bova tako obravnavala Avstralijo. Pri angleščini so tako opravili kar nekaj geografskega dela (zemljevid in družbenogeografske značilnosti) v angleškem jeziku, naravnogeografske značilnosti in ponovitev snovi pa smo naredili pri geografiji. Bila je zanimiva, dobra izkušnja. Težave so se pojavile predvsem pri načrtovanju časovne usklajenosti obravnave snovi.


In reply to Marija Žibret

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Anita Zelenko -

Medpredmetno povezovanje geografije z ostalimi učnimi predmeti izvajam že precej časa. Učno snov geografije povezujemo z nemščino, kemijo in biologijo. Z učiteljico biologije in kemije ter učiteljem športne vzgoje izvedemo naravoslovni dan, kjer prepletemo učno snov vseh štirih predmetov.

V šestem razredu pa se povezujem z knjižničarko pri predmetu KIZ. Po uvodni uri sledi delo v knjižnici.

Z multimedio se še nisem povezovala, vendar je ideja dobra in jo bom poskušala realizirati v prihodnjem letu.

In reply to Katja Herič

Odg: Medpredmetno povezovanje

by Leonida Babič -

Spoštovane, kolegice!

Hvala vam, da ste delile odlične primere medpredmetnega povezovanja z različnimi predmetnimi področji.

Pri izdelavi turističnega prospekta kraja ali države se lahko povežemo s KIZ in MME. Knjižnica je vir informacij, računalnik pa nepogrešljiv pri oblikovanju prospekta. Govorni nastopi predstavitve države pri slovenščini prav tako zajamejo, če jih spremlja računalniška predstavitev, vsa prej našteta predmetna področja. Če se povežemo z likovno umetnostjo, lahko s tehniko tiska odlično prikažemo plastnice.

Možnosti medpredmetnega povezovanja je res veliko.

Lep pozdrav, Leonida