Vse o seminarju - vprašanja in odgovori

Učni načrt - predlogi

Učni načrt - predlogi

od Lea Nemec -
Število odgovorov: 1

Pozdravljeni vsi skupaj,

na seminarju smo spregovorili o problematiki učnega načrta oz. o spremembah v prihodnosti. Mogoče bi bil način, da bi obdržali število ur, tako, da bi del vsebin naredili izbirne (npr. kot pri zgodovini). Te izbirne vsebine pa bi se nanašale na vsebino državljanske vzgoje. Tako bi lahko rekli, da že geografi pokrivamo to vsebinsko področje in ni potrebno vnašati novega predmeta v SŠ. V tem primeru moramo res dobro pokriti vsebine državljanske vzgoje vendar skozi geografske oči.

Pri zgodovini je tako, da je ponujenih več izbirnih vsebinskih sklopov za posameznih letnik, potem pa lahko učitelj sam izbere izbirno temo. Na maturi pa se del teh izbirnih tem piše kot interni del mature (torej imamo tudi rešitev za maturo, ki se že izvaja pri posameznem predmetu, torej to ne bi bila totalna novost).

Moj predlog:

1. letnik (baje ni problematičen in lahko ostaja isti)

2. letnik Svet - predlog izbirnih vsebin: IZSELJEVANJE SLOVENCEV PO SVETU, AKTUALIZACIJA

3. letnik Evropa - predlog izbirnih vsebin: EU IN SLOVENIJA, ODGOVORNO DRŽAVLJANSTVO IN VOLITVE V EU, AKTUALIZACIJA

4. letnik Slovenija - predlog izbirnih vsebin: VKLJUČITEV SLOVENIJE V MEDNARODNE ORGANIZACIJE (NATO, OZN), DRŽAVLJANSTVO IN NARODNA PRIPADNOST, AKTUALIZACIJA npr. EKONOMSKA SITUACIJA, REFORME V ZDRAVSTVU itd. 

No, to so drobtinice mojega razmišljanja. 

Sončen dan želim vsem skupaj 

Lea