Vse o seminarju - vprašanja in odgovori

Seminar

Seminar

od Katarina Kukovičič Unetič -
Število odgovorov: 1

Spletišča uporabna geografija.si pri svojem delu nisem uporabljala.

S tem izobraževanjem pa sem spoznala širok nabor možnosti, ki jih ponuja, tako zame, kot za dijake, kar bom lahko uporabila tudi v projektu Inovativna pedagogika 1:1.

Prenova v šolstvu pa je aktualna tudi za geografe, da bomo znali argumentirano ohraniti število ur iz učnih načrtov.

Na seminarju smo izpostavili 3 vidike pomena geografije v sodobnem času: okoljevarstven, trajnosten in domovinski.