Novo spletišče geografov UPORABNA GEOGRAFIJA

Novo spletišče geografov UPORABNA GEOGRAFIJA

od Mirsad Skorupan -
Število odgovorov: 0

Za tiste, ki niste vpisani na geografsko listo vam posredujem obvestilo kolega Krevsa.

Dragi geografi in ljubitelji geografije,
po dveh letih ustvarjanja, ki je bilo v zadnjih treh četrtinah leta podprto tudi s projektom (v okviru Arnes-ovega programa SIO-2020, financiranega s strani Republike Slovenija in Evropskega sklada za regionalni razvoj Evropske Unije), je v uporabo predano spletišče Uporabna geografija (http://uporabna.geografija.si/). Namenjeno je »iskanju odgovorov na geografska vprašanja pri delu, študiju, v šoli ali v prostem času«.

Spletišče je bilo sprva zamišljeno kot prenova "Načrtovalca šolskih ekskurzij", nastalega v letih 2009 in 2010 (http://www.ekskurzije.si), a smo ga med nastajanjem vsebinsko in tehnološko krepko prenovili in razširili. Poleg podpore pripravi in izvajanju šolskih (ne le geografskih) ekskurzij zdaj nudi tudi okolje, v katerem bomo na primer zbirali, razvijali, komentirali mobilne in spletne geoinformacijske aplikacije, širili in izmenjevali znanje na področju merilnih in drugih naprav za terensko raziskovanje, ter podpirali uporabo drugih IKT pripomočkov. Pomemben del spletišča predstavljajo tematski forumi, na katerih lahko uporabniki izmenjujejo informacije, predlagajo izdelavo novih mobilnih aplikacij, poročajo o izkušnjah z uporabo določenih orodij ali spletišča na splošno – in predlagajo izboljšave. Slednje je bilo že med nastajanjem spletišča zelo dobrodošlo – pobude bomo tudi v bodoče poskusili v čim večji meri upoštevati.

Kmalu načrtujemo različna srečanja in delavnice s študenti, učitelji geografije in drugimi, ki jih uporaba spletišča zanima, na katerih bomo spodbujali podajanje pobud za izboljšave in dopolnitve, na primer izdelavo novih mobilnih aplikacij, posnetkov z droni, razprave o merilnih napravah in podobno.

Spletišče je v celoti javno dostopno. Registrirati se je potrebno le, če želite dodajati nove vsebine (na primer nove ekskurzije) ali objavljati na forumih.

Za prvi poskus geografskega firbcanja pa predlagamo preizkus orodja "Iskanje po zemljevidih", ki ga na pametnem telefonu z vklopljenim GPS-om lahko uporabite kot mobilno aplikacijo na vašem prvem sprehodu okoli doma :)

Lep vikend v imenu celotne ekipe (Marko Krevs, Blaž Repe, Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Igor Lipovšek, Mitja Podreka, Ivan Primorac, Matej Šiško),

Marko Krevs
Oddelek za geografijo