Forum novic

Formativno spremljanje t.j. vrednotenje - povabilo k sodelovanju v dvoletnem razvojnem projektu

Formativno spremljanje t.j. vrednotenje - povabilo k sodelovanju v dvoletnem razvojnem projektu

od Anton Polšak -
Število odgovorov: 1

Spoštovani učitelji (-ice) geografije v osnovnih in srednjih šolah

Vabim vas k sodelovanju pri razvojni nalogi formativnega spremljanja/preverjanja, ki bo trajala dve leti (do avgusta 2020). Iz imena naloge izhaja, da gre za delo na področju formativnega spremljanja/preverjanja. Če na ta način že delate in se vam zdi takšen način dela smiseln in domač, ste gotovo prava oseba. Tokrat ne bo poudarek toliko na spremljavi pouka in hospitacijah, ampak na usklajevanju meril za nek konkreten izdelek, ki so ga učenci ali dijaki naredili skozi proces formativnega spremljanja (npr. rešitev neke odprte, avtentične naloge, seminarske naloge, meritve ali terenske vaje, plakata, predstavitve itn.). Na podlagi teh izdelkov bi torej presojali, kateri izdelek zadosti merilom za zelo dober, dober ali pomanjkljiv izdelek. Seveda je to že na nek način tudi povratna informacija tistemu, ki je izdelek naredil. Torej ne bomo merili vas, učitelje, ampak izdelke vaših učencev oz. dijakov.

Podrobnejši opis razvojnega projekta je v priponki.

Če želite še kaj izvedeti ali pa se zanimate za sodelovanje se oglasite na : anton.polsak@zrss.si.

Lepo pozdravljeni

V odgovor na Anton Polšak

Odg: Formativno spremljanje t.j. vrednotenje - povabilo k sodelovanju v dvoletnem razvojnem projektu

od Anton Polšak -

Spoštovani

Obveščam vas, da zaradi dokajšnjega zanimanja za razvojni projekt formativno spremljanje/preverjanje zapiramo možnosti prijave. Odziv kolegov in kolegic je bil hiter, a žal ne moremo vključiti prevelikega števila učiteljev na osnovnih in srednjih šolah. Torej še enkrat hvala za odziv kolegov in razumevanje.


Lepo pozdravljeni

Anton Polšak