Seminar - voda

Seminar - voda

od Mirsad Skorupan -
Število odgovorov: 0

S TERENSKIM DELOM DOSEGATI MINIMALNE STANDARDE CILJEV UN O VODI

Št. programa: 18 Št. točk: 0,5
Koordinator: Igor Lipovšek Lenasi, 01 2363138, igor.lipovsek@zrss.si
Ciljna skupina: Učitelji geografije in družboslovja
Št. ur: 8 (strnjeno) Št. udeležencev: 30
Ovrednotiti v učnem načrtu, katero znanje o vodi je za učence/dijake nujno, katero zaželeno in katero presežno; načrtovati, katero od tega znanja je možno usvojiti s terenskim delom; načrtovati preverjati znanje; opraviti terensko delo; ovrednotiti terensko delo in oblikovati zaključno sporočilo.
Cilji:
Predavatelji in teme:
• Kaj o vodi se učenec in dijak v šoli morata naućiti - Lipovšek Igor 1 D
• Izdelovanje načrta za terensko raziskovanje rečja in porečja - Polšak Anton 2 D
• Terensko delo - Lilek Danijel, Skorupan Mirsad 4 TD
• Ali učne cilje o vodi obravnavati občegeografsko ali regionalnogeografsko? Ali: kako interpretirati terenske raziskave. - Lipovšek Igor 1 D

Obveznosti: Če imajo, lahko udeleženci prinesejo terenske pripomočke za raziskavo vode.
Pogoji: Terensko oblačilo in obutev
Število izpeljav: 1 Rok prijave Predvideni čas izpeljave Kraj izvedbe
15.3.2017        7.4.2017 - 7.4.2017  Celje
Opombe: 2 uri hoje ob vodi