VIDEOPREDSTAVITVE svetovalk in učiteljev

POSNETKI OD 1. 6. DO 5. 6. 2020 (PREDSTAVITEV UČNEGA SKLOPA, POGLED V InD 2. VIO)

3. 6. 2020 Refleksija izobraževanja na daljavo v 2. VIO skozi učni sklop: Novi vek in sodobnost, sodeluje učiteljica Kristina Ferel

POSNETKI OD 25. 5. DO 29. 5. 2020 (IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO V 2. VIO, VSEBINE TV SLOVENIJA)

29. 5. 2020 Vključevanje vsebin TV Slovenija v učenje in poučevanje (v izobraževanje na daljavo) na razredni stopnji

28. 5. 2020  Iz mojega dnevnika poučevanja na daljavo_sodeluje učiteljica Zdenke Bregar Umek

POSNETKI OD 18. 5 DO 22. 5. 2020 (OPISNO OCENJEVANJE)

20. 5. 2020 Opisno ocenjevanje (v izobraževanju na daljavo v 1. in 2. razredu OŠ)

POSNETKI OD 10. 5 DO 15. 5. 2020 (DOKAZI, HERBARIJ)

14. 5. 2020 Izdelovanje herbarija v izobraževanju na daljavo_sodeluje učiteljica Zdenka Bregar Umek

POSNETKI OD 4. 5 DO 8. 5. 2020 (DOKAZI, OCENJEVANJE ZNANJA V IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO NA 1. VIO)

8. 5. 2020 Od dokazov do ocenjevanja znanja v 1. VIO v izobraževanju na daljavo_sodelujejo učiteljice Jelka Bojc, Lidija Mlinarič, Andreja Žinko, Andreja Perkovič, Nina Malajner, Polona Legvart

POSNETKI OD 14. 4. DO 17. 4. 2020 (DELO Z ROMSKIMI UČENCI IN UČENCI PRISELJENCI; PADLET)

15. 4. 2020 Delo z romskimi učenci in učenci priseljenci v izobraževanju na daljavo_ sodeluje učiteljica Nina Malajner

17. 4. 2020 Padlet kot orodje za spremljanje učenja učencev v izobraževanju na daljavo_sodeluje učiteljica Lidija Mlinarič

POSNETKI OD 6. 4. DO 10. 4. 2020 (SPO)

9. 4. 2020 Spoznavanje okolja v izobraževanju na daljavo

9. 4. 2020 Spoznavanje okolja v prvem razredu - navodila učencem, dokazi in povratna informacija_sodeluje učiteljica Polona Legvart

POSNETKI OD 30. 3. DO 3. 4. 2020 (TJ, LUM)

30. 3. 2020 Ohranjanje stika z učenci in priprava navodil učencem 5. razreda v izobraževanju na daljavo_učiteljica Nina Jelen

2. 4. 2020 Priporočila za izvajanje izobraževanja na daljavo s poudarkom na pouku angleščine_sodeluje učiteljica Barbara Cankar

3. 4. 2020 Likovna umetnost v času izobraževanja na daljavo na razredni stopnji

3. 4. 2020 Likovna umetnost v izobraževanju na daljavo_učitelji Maja Bencek

3. 4. 2020 Likovni primeri_učiteljica Mojca Grula

POSNETKI OD 23. 3. DO 27. 3. 2020 (SLJ, TJ, MAT, GUM, medpredmetnost)

23. 3. 2020 Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji Učimo se brati in pisati_sodeluje učiteljica Zdenka Bregar Umek

23. 3. 2020 Priporočila za učitelje tujega jezika na razredni stopnji pri izobraževanju na daljavo

27. 3. 2020 Gibanje v času izobraževanja na daljavo na razredni stopnji

27. 3. 2020 Na daljavo rešujemo matematične izzive 

27. 3. 2020 Medpredmetnost v izobraževanju na daljavo na razredni stopnji_sodeluje učiteljica Urška Rupnik

27. 3. 2020 Glasbena umetnost v času izobraževanja na daljavo na razredni stopnji 

27. 3. 2020  Poučevanje glasbene umetnosti v prvem razredu v času izobraževanja na daljavo_ sodelujeta učiteljici Jelka Bojc in Dora Ožvald

POSNETKI OD 16. 3. DO 20. 3. 2020 (VZPOSTAVLJAMO OKOLJA IN STIK)

16. 3. 2020 Videokonferenčna predstavitev navodil, vsebine sodelov@lnice 

16. 3. 2020 Videopredstavitev dela z učenci prvega razreda_sodeluje učiteljica Polona Legvart

16. 3. 2020 Vodič za spletno okolje SeeSaw_pripravila učiteljica Polona Legvart

17. 3. 2020  Spletna konferenca Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji OŠ Dobje_sodelujejo učiteljice Barbara Hebar, Magdalena Doberšek, Mateja Frece, Mateja Pintar ter ravnateljica Suzana Plemenitaš

17. 3. 2020 Dopolnilo k spletni konferenci Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji OŠ Dobje_ ravnateljica Suzana Plemenitaš

18. 3. 2020  Videopredstavitev Prvi koraki v izobraževanja na daljavo na razredni stopnji

18 . 3. 2020 Videopredstavitev Primer izvajanja izobraževanja na daljavo v tretjem razredu_sodeluje učiteljica Andreja Žinko

19. 3. 2020 Spletna konferenca Izobraževanje na daljavo na razredni stopnji z uporabo spletne učilnice Google_sodeluje učiteljica Irena Gole

19. 3. 2020 Vodič za spletno učilnico Google_pripravila učiteljica Irena Gole

19. 3. 2020 Video vodiči za spletno učilnico Google_pripravil učitelj Rok Krese

20. 3. 2020  Delitev izkušnje izvajanja prvega tedna izobraževanja na daljavo v tretjem razredu_sodeluje učiteljica Saša Kravos

20. 3. 2020 Videonavodila za igranje igre_dodatek k videopredstavitvi_pripravila učiteljica Saše Kravos

20. 3. 2020 Dokaz o učenje učenca_dodatek k predstavitvi učiteljice Saše Kravos