Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ F. A. Kamnik
Cilj TR: Življenje na kopnem
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: matematika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, računalništvo
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava1_gozd_6.a_pilot.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: KAKO IZKORIŠČATI GOZD IN OBENEM SKRBETI ZANJ
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ O. Kovačiča Lj
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: MAT, DKE, FIZ
Sprotna priprava: Word 2007 document 1. sklop_8. razred_OŠ Oskarja Kovačiča.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ali je maska res samo zaščita?
Oznake:


Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: inovativnost in ustvarjalnost
OŠ: OŠ G. Š. Laporje
Cilj TR: 3. Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, GEO, SLJ, TIT, ŠVZ
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot_2020_21_Kako v kovid času ostati aktiven-Čretnik_Avsec_Čas_Jarh_Kovačič-s prilogami.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako v covid času ostati zdrav in aktiven celo življenje v vsakem starostnem obdobju?
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ F. S. F. Lesce
Cilj TR: Ozaveščanje o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za ohranjanje virov pitne vode.
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, BIO, TIT, ODS
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot20_21_2 končna.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako varčevati s pitno vodo.
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ F. A. Kamnik
Cilj TR: Podnebni ukrepi
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: geografija, matematika, kemija, razredna ura, računalništvo
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava1_ZEMLJA_2050_8.B.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zemlja 2050
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: ŽIVLJENJE NA KOPNEM
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM, MAT, TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava_Odpadki v domačem okolju.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ODPADKI V DOMAČEM OKOLJU
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Preska
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: KEM, MAT, TIT, FIZ
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava 1. STEM učna enota - OŠ PRESKA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Je zelenjava lahko nadomestilo za plastiko?
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ O. Kovačiča Lj
Cilj TR: 2 CTR: Odprava lakote
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: GOS, NAR, MAT, RAČ
Sprotna priprava: Word 2007 document ATS STEM_sprotna priprava_6R_prva.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ZAVRŽENA HRANA
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, biologija, računalništvo, tehnika in tehnologija, logika
Sprotna priprava: PDF document Sprotna priprava - 1. sklop (odpadna hrana) končna.pdf
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjšanje količine odpadne hrane
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: ŽIVLJENJE NA KOPNEM
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM, MAT, TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava_Če bi elementi znali govoriti.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Naslov ČE BI ELEMENTI ZNALI GOVORITI, BI VSAK POVEDAL SVOJO ZGODBO
Oznake: