Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Preska
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: KEM, MAT, TIT, FIZ
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava 1. STEM učna enota - OŠ PRESKA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Je zelenjava lahko nadomestilo za plastiko?
Oznake: