Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: ŽIVLJENJE NA KOPNEM
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM, MAT, TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava_Odpadki v domačem okolju.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ODPADKI V DOMAČEM OKOLJU
Oznake: