Kartiranje funkcij Pirana

V odložišče naložite skenirano karto kartiranih funkcij, napišite povzetek v parih stavkih.