Topic outline

 • General

  Cilji ekskurzije:
  - učenci poznajo kratko zgodovino naselja Cerknica in njene znamenitosti
  - ob maketi spremljajo polnjenje in praznjenje jezera
  - seznanijo se z življenjem ljudi ob jezeru nekoč in danes
  - ogledajo si jezero in se sprehodijo ob njem
  - obiščejo vas Otok, ki je ob visoki vodi edini stalno naseljen otok v Sloveniji

  Pripomočki za učence:
  - podlaga za pisanje
  - barvni svinčniki
  - fotoaparat (kdor ga ima)

  Stroški ekskurzije:
  - oglled Jezerskega hrama (vstopnina)
  - vožnja z avtobusom
  ( stroške boste poravnali po ekskurziji )

  Priporočila učencem:
  - primerna obleka in obutev
  - malica in pijača
  - obilica dobre volje

  Avtor ekskurzije: Jolanda Cerkvenik
 • Cerknica

  Cilji: - ogledajo si ostanke protiturškega tabora in cerkev
  - primerjajo današnjo podobo tabora s sliko tabora ob nastanku,
  - vrišejo ohranjene dele tabora.

  Cerknica (3532 preb. popis 2002, 575m )je mestno naselje na severnem robu Cerkniškega polja, na obeh straneh potoka Cerkniščica, pod pod goro Slivnica (1114m ).

  Cerkniška znamenitost je cerkev Marijinega rojstva, ki jo obdaja mogočen protiturški tabor s petimi stolpi zgrajen po uničujočem pohodu Turkov leta 1472. Ta prava mestna utrdba je služila za obrambo pred Turki in je sprejela do 1000 ljudi.
  Ogledate si lako ostanke tabora in cerkev, ki je zgrajena v pozno gotskem slogu, v notranjosti pa barokizirana (ključ cerkve dobite pri župniku ).

  Slivnica že od Valvasorjevih časov velja za poseben čarovniški kraj, od koder naj bi čarovnice delale nevihte, imele plese in srečanja. Danes so miti o čarovnicah vpeti v pustni karneval, ki poteka v Cerknici vsako pustno nedeljo.

  Literatura: Kolenc Drago: Dober dan, Krpanova dežela, Postojna 2006, str. 39 - 49
  Notranjski listi I, str.72 - 84

  Aktivnosti učiteljev in učencev:
  - učitelj poda razlago o nastanku protiturškega tabora, tabor obhodijo in si ogledajo ostanke.
  - na delovnem listu učenci poimenujejo dele tabora in z barvami označijo dele, ki so še danes ohranjeni.
 • vas Dolenje jzero

  Cilji: - ogledajo si maketo, ki prikazuje polnjenje in praznjenje Cerkniškega jezera,
  - ob ogledu etnološke zbirke se seznanijo s kulturno dediščino kraja.

  V vasi Dolenje jezero je gostišče Jezerski hram, kjer s 15 m2 veliko maketo razložijo delovanje vodnih tokov v Cerkniškem jezeru, v posebnem multivizijskem programu pokažejo jezerske lepote in življenje v jezeru skozi letne čase. Hišni muzej je posvečen okoliškim etnološkim posebnostim, predvsem pa ribiškim pripomočkom in ribolovnim navadam objezerskih krajev.

  Kontakt: Muzej jezerski hram, g. Vekoslav Kebe, jezerski.hram@siol.net, tel. 041 561 870

  Aktivnosti učencev in učiteljev:
  Aktivno poslušaje,ogled zbirke, možnost nakupa spominkov
  (gostinska ponudba)
  viri: www.jezerski-hram.si
 • Cerkniško jezero

  Cilj: - poznajo legendo o nastanku Cerkniškega jezera,
  - glede na letni čas obiska opazujejo pokrajino,
  - vsebine iz ogleda makete nadgradijo v pokrajini.

  Polno Cerkniško jezero zavzema okrog 26 km2, je nad 10 km dolgo in okoli 5 km široko in je največje nestalno - presihajoče jezero v Sloveniji.

  O nastanku jezera govori legenda.

  Jezero je najbolj zaslovelo po zaslugi natančnega valvasorjevega opisa in zapleteni razlagi presihanja. Valvasorja je zaradi opisa za svojega člana proglasilo Londonsko kraljevsko društvo.

  Viri in literatura: Jožef Žirovnik: Cerkniško jezero, Slovenska matica, Lj., 1898 (legenda o nastanku Cerkniškega jezera); T. Novak, B. Svetina: Raziskujmo Notranjsko, DZS Lj., 1997.
 • Vas Otok

  Cilji: v vasi poiščejo hišna znamenja in povprašajo prebivalce o njihovem pomenu.

  Na koncu polotoka Drvošec se čez most zapeljemo na Otok, na katerem je tudi istoimensko naselje ( 586 m, 36 prebivalcev ). To je staro gručasto naselje na nizkem, rahlo valovitem otoku na jugozahodnem delu Cerkniškega jezera. Kadar jezero močno naraste, obdaja voda bregove Otoka z vseh strani. Skozi vas je speljana makedamska cesta, ki povezuje naselja ob Cerkniškem jezeru.

  Še danes je kar pri sedmih hišah priimek domačinov Mulec ali Mulc, zato se domačini sporazumevajo med seboj po hišnih, domačih imenih. Poleg tega ima vsaka hiša svoj hišni znak, ki so ga vrezovali na poljedeljsko orodje, polšje pasti, vesla in podobno.

  Literatura
  : Notranjski listi I, str. 215 - 222.

  Aktivnosti učencev in učiteljev: na sprehodu skozi vas poiščejo hišna znamenja na hišah od hišne številke 1 do 11, razen številke 8.
 • Cerknica

  Iz vasi Otok se lahko vračete po isti poti kot ste prišli, ali pa se peljete po krožni cesti skozi Dolenjo vas v Cerknico.

  Domača naloga za udeležence:
  Po končani ekskurziji pripravite v desetih dneh opis ekskurzije.
  Poročilo naj vsebuje:
  - naslov, ime in priimek avtorja
  - zemljevid poti
  - opis posameznih točk, kjer so bili postanki
  - uporabljena literatura
  - poudarek naj bo na slikovnem gradivu, manj naj bo teksta.