Delovni list 2

Delovni list 2
Hišna znamenja v vasi Otok
Na hišah v vasi Otok najdete zgornja znamenja. Povprašajte prebivalce:
- Kaj ta znamenja pomenijo?
- Katere predmete so z znamenji še označevali?
- Kdo je imel pravico do označevanja?
- Je to še danes v uporabi?
- ...
Svoje ugotovitve zapišite.