Delovni list

Delovni list
Rekonstrukcija tabora
1. naloga: Z barvnimi svinčniki na sliki rekonstrukcije Tabora vriši in pobarvaj tiste dele, ki so se ohranili do danes.


2. naloga: Dopolni povedi.

Cerkev Marijinega rojstva je grajena v ______________________umetniškem slogu.

Oltarji in oprema so iz časa _________________________.