Padlet

Ime orodja: Sodelovalno okolje Padlet

Spletna stran: https://padlet.com/

Jezik: angleški

Kratek opis: učitelj naredi predlogo za sodelovanje (dodajanje misli oz. obvestil, nadaljevanje zgodbe, sprotno preverjanje, povratno informiranje, vrednotenje...) potem povabi udeležence osebno ali na splošno, anonimno ali zabeleženo k sodelovanju. Učitelj  - oblikovalec predloge, mora biti prijavljen. Enostavno, učinkovito in nazorno orodje. Za širšo rabo plačljivo. Kratek opis možnosti na https://padlet.com/anateacher/uporaba 

Zaslonska slika:

Kartiranje v Padletu