Mentimeter

Ime orodja: Mentimeter

Spletna stran: https://www.mentimeter.com/

Jezik: angleščina

Kratek opis: orodje omogoča spletno, mobilno glasovanje, v brezplačni različici nudi dokaj široke možnosti enostavne anonimne vključitve udeležencev učne ure v skupinsko glasovanje, delitev idej in podobno - ob neposrednem spremljanju izidov glasovanja. 
Z orodjem lahko na primer na hiter in zabaven način preverimo, koliko učencev je res dojelo snov učne ure - povratna informacija v obe smeri!
Kratka izdelovalčeva predstavitev Mentimetra.

Mentimeter