Uporabnost tabličnih računalnikov


Kratek opis, ime orodja in naslov Android
iOS (Apple)
Windows 8...
3 D Pogled na Zemljo...


Google Zemja
Izdelava interaktivne knjige/učne enote
iBooksAuthor