Zg. Jezersko

Kliknite http://www.jezersko.info/naravne-znamenitosti.html povezavo, če želite odpreti URL.