- Spoznati značilnosti reliefa, podnebja, rastja in vodovja
- Spoznati vpliv človeka na okolje
- Spoznati pomen varovanja naravne in kulturne dediščine
- Spoznati zgodovino obsoške pokrajine
- Spoznati potek soške fronte in vpliv le te na območje
- Spoznati pomen področja za gospodarstvo in s kakšnimi gospodarskimi panogami se ljudje na tem področju ukvarjajo
Zadnja sprememba: četrtek, 25. januar 2018, 12:21