Dragi učenci in učenke!

V šoli boste pri urah geografije in zgodovine dobili natančna navodila glede ekskurzije. Na avtobusu jih bom razdelila skupaj s fotokopijo zemljevida, v katerega boste vrisali našo pot. Označujte tudi postanke.
Pod vsemi tremi rubrikami boste našli tudi vprašanja, na katera boste lahko odgovorili že na terenu.
Po vrnitvi domov sodelujte še na forumu.
Vaše potopisne naloge oddajte v roku dveh tednov po vrnitvi iz ekskurzije.

Lucija Kevo
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:21 PM