Topic outline


 • Ekskurzija v Savinjsko dolino je namenjena učencem 8. razreda.

  Učenci si bodo ogledali jamo Pekel pri Šempetru v Savinjski dolini, muzej Vrbovec - muzej lesarstva in gozdarstva v Nazarjih ter Mozirski gaj v Mozirju.

  Ekskurzija se bo izvedla v aprilu 2011.
  Učenci se bodo zjutraj zbrali pri šolskem igrišču in se zvečer vrnili na isto mesto.


  Stroški ekskurzije:
  jama Pekel 2 evra
  lesarski muzej 2 evra + delovni list 1 evro
  Mozirski gaj 2,5 evra
  cena velikega avtobusa 400 evrov

  Učenci naj denar za vstopnine zberejo in oddajo učiteljici, stroški prevoza pa se bodo poravnali preko položnice.

  Splošni cilji ekskurzije:

  - aktivno sodelovanje na ekskurziji,
  - zbrano poslušanje in opazovanje,
  - pozorno spremljanje poti,
  - dopolnjevanje in pridobivanje novih znanj.

  Vsebinski cilji:

  - učenci spoznajo življenje Rimljanov (Šempeter v Savinjski dolini) na naših tleh,
  - spoznajo pomen gozda in lesa za naše življenje,
  - spoznajo življenje v predalpskem in alpskem svetu,
  - izvejo, kakšno je bilo življenje ljudi v srednjem veku na tem območju,
  - ogledajo si in spoznajo drevesne vrste in grmovnice, zdravilna zelišča ...

  Avtor ekskurzije: Lucija Kevo • Jama Pekel

  Prvi postanek je v jami Pekel. Učenci pozorno opazujejo pokrajino pred vstopom v jamo. Poslušajo predstavitev in si podatke beležijo v zvezke. V pomoč jim je delovni list z vprašanji.

  Jama Pekel je kraška jama, stara več kot 3 milijone let. Leži severno od Šempetra. Je ena največjih turističnih, urejenih kraških jam na Štajerskem. Prepoznavna je po značilnem kamnitem vhodu, ki spominja na podobo hudiča. Zato je tudi dobila tako ime. Skozi jamo teče podzemski tok Ponikvica.
  Raziskovanje jame se prvič omenja leta 1868. V njej so našli živalske in človeške kosti iz paleolitika. Leta 1972 so elektrificirali 400 metrov rova. Zelo lepo in bogato je zgornje nadstropje jame, kjer se nahajata kapniška jama in rov netopirjev.


  Jama Pekel
  (Vir: www.td-sempeter.si/sl/narava/jama-pekel )
 • Nazarje, muzej Vrbovec

  Učenci v muzeju sledijo vodiču. Ta jim razdeli delovne liste, ki jih sproti rešujejo.

  Muzej Vrbovec ima svoje prostore v gradu Vrbovec. Tu si lahko ogledamo dediščino gozdrastva in lesarstva. Spoznamo življenje furmanov, žagarjev, splavarjev. Les je tem ljudem predstavljal edini vir zaslužka.


  Muzej Vrbovec
  (Vir: www.slovenia.info/%3Fmuzej%3D7670%26l)


 • Mozirje

  V parku Mozirski gaj učenci sledijo vodiču in rešujejo delovne liste, ki jih je pripravila učiteljica biologije.

  Mozirski gaj je park v Mozirju, ki so ga krajani in vrtnarji uredili v 80-ih letih 20. stoletja. Nastal je iz zaraščene gmajne, v kateri so bila divja odlagališča smeti. Leži na desnem bregu reke Savinje, zavzema 7 ha površine, odprt pa je od sredine aprila do konca septembra. V tem času se vrstijo razstave cvetja. Urejeni so tudi tematski vrtovi (skupina dišavnic, zdravilnih zelišč).

  Mozirski gaj
  (Vir: https://mozirskigaj.com/pony-je-podeljen-mozirski-gaj-pa-sedaj-pociva/#iLightbox[gallery_image_2]/7)