7.00 – Odhod (Avtobusna postaja Idrija)
7.10 – Podreteja (Divje jezero) – Avtobus ustavi pri Divjem jezeru, kjer si ogledamo sotočje rek, Jezernico, Divje jezero, edinstveno floro okolice in prelomnico.
8.10 – Planina – Na poti proti Planini se na avtobusu predstavi vrtače, Hotedrško podolje in Idrijsko prelomnico, ki ji bomo sledili celo dopoldne. Ob vožnji preko Planinskega polja poteka predstavitev največjega pravega kraškega polja v Sloveniji.
8.20 – Unec – Med vožnjo predstavimo uvalo.
8.35 – Dolenje Jezero – 8.45 ogled makete Cerkniškega  jezera v Muzeju Cerkniškega jezera (5 evrov na udeleženca. Vir: http://jezerski-hram.si/muzej_cerkniskega_jezera/cenik/; Dostop 2014). Pred in po ogledu postanek za toaleto.
10.20 – Rakov škocjan – Ogled malega in velikega naravnega mostu.
12.10 – Matavun – Čas za toaleto. 12.30 ogled Škocjanskih jam (7,50 evra na udeleženca. Vir: http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/park-skocjanske-jame_turistinfo_ogledi.shtml#cene_1; dostop 2014). Po ogledu se peš odpravimo proti Dolnjim Ležečem. Po približno 20 minutah hoje bomo prišli do jame brez stropa v Lipovih dolinah. Proti SZ ji bomo sledili do stalagmita in se nato odpravili do Dolnjih ležeč, kjer nas bo pričakal avtobus.
14.50 – Udornica Risnik – Ogled udornice.
15.50 – Ajdovščina – Postanek za toaleto na bencinski črpalki. Na poti do Idrije, na avtobusu, potekajo predstavitve Trnovskega gozda, Smrekove drage, Velike ledene jame v Paradani in Zadloškega polja.
17.00 – Prihod v Idrijo (Avtobusna postaja Idrija)
Last modified: Thursday, 25 January 2018, 12:21 PM