Ekskurzija je zasnovana interdisciplinarno in vključuje cilje naslednjih predmetov: geografije, zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, slovenščine, športne vzgoje in biologije.

Učenci:
- spoznavajo primere naravne ( Postojnska jama, Cerkniško jezero, Rakov Škocjan ) in kulturne ( Predjamski grad ) dediščine Slovenije ter navedejo prizadevanja za ohranjanje dediščine,
- spoznavajo različne načine življenja ljudi in njihove prilagoditve na prevladujoče reliefne oblike in rastlinstvo;
- se zdravo in koristno gibljejo v naravi pri izvajanju terenskega dela in se zavedajo pomena gibanja,
- se orientirajo s pomočjo kompasa in zemljevida,
- razvijajo sposobnosti za osnovno proučevanje in raziskovanje pokrajine,
- razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine;
- pridobivajo izkušnje odgovornosti za prevzete obveznosti,
- razvijajo zgodovinsko mišljenje kot sredstvo razumevanja sodobnega sveta,
- spoznavajo pomen muzejev in se kulturno vedejo v ustanovah,
- sproščeno in doživeto znajo opisati ter predstaviti pot v ustnem sporočanju, pri tem upoštevajo vsa pravila tekočega in pravilnega izražanja v knjižnem jeziku,
-razvijajo vzdržljivost in splošno kondicijsko pripravljenost,
- spoznajo biološko raznovrstnost Slovenije;
-spoznajo preproste metode raziskovanja v biologiji in geografiji.
Zadnja sprememba: četrtek, 25 januar 2018, 12:21