Življenje solinarjev


Učenci izdelajo slovar, zapišejo neznane besede v povezavi z delom in življenjem v solina, rastlinskim in živalskim svetom v Krajinskem parku.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
No entries found in this section