Vprašanja, zamisli, ugotovitve, mnenja o ekskurziji

V ta forum zapišete morebitne zamisli, vprašanja v zvezi z ekskurzijo, mnenja, kaj bi želeli videti, kaj spoznati...
(There are no discussion topics yet in this forum)