Grahovo ob Bači

1. Vprašaj gostilničarja ali mimoidočega domačina, kaj predstavlja kip ob parkirišču?
2. Sprehodi se od parkirišča proti zgradbi nekdanje osnovne šole in si oglej železniški most.
3. Zakaj meniš, da železnice v sredstvih javnega obveščanja oglašujejo: "Z muzejskim vlakom po bohinjski progi"?
(There are no discussion topics yet in this forum)