Možna vprašanja

Če boš glede organizacije ekskurzije ali pri delu imel kaka vprašanja, jih postavi tukaj, v forumu.
(V tem forumu še ni tem za razpravo)