Spet so v modi seminarji za e-didaktiko

E-geografija in i-geografija

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

Približno toliko kot samostojna Slovenija, je na Slovenskem stara tudi šolska e-geografija. Ves čas je rasla s predanostjo in ustvarjalnostjo učiteljev; usmerjala in razvijala pa sta jo samoiniciativnost nekaterih geografov,   fakultet in društev ter želja ZRSŠ, da bi plula v eno smer. Včasih je bilo vetra v jadrih in denarja (tudi evropskega) več, drugič malo, včasih (tako kot zdajle) nič. Smo se pa vedno povezovali v neke komisije, skupine ali odbore, da bi delovali enotno.

Po dveh letih spanja nas je nocoj na videokonferenco spet povabil Mirsad Skorupan - nekaj starih članov, nekaj novih.

Tole smo se pogovarjali:

  • Kakšno izobraževanje ponuditi učiteljem? Smo na prelomu, ko ni treba več usposabljati za rabo orodij, ampak samo za didaktično rabo enostavnih pripomočkov za geoinformatiko, ki jih splet vsakodnevno bruha?
  • Razmišljali smo, zakaj slab odziv na večkratno vabilo, da sporočate poplave na Geopediji. Nekaterim se nam zdi idealno orodje za vstop mladih v svet geoinformatike.  http://www.geopedia.si/#T3613_F16659:71_x593875.5_y105732.375_s8_b4
  • Spraševali smo profesorja z ljubljanske FF, kaj oddelek za geografijo ponuja in zvedeli za ArcGIS On Line, koprsko (Ilešičevi dnevi 2015) izkušnjo z vnosom ovir za invalide naravnost v spletni zemljevid ....
  • Poizvedovali smo, kaj storiti z ekskurzijami na http://www.ekskurzije.si/moodle/
  • Verjetno bomo enkrat na mesec (recimo prvi ponedeljek ob 20.00) uvedli videokonferenco z neko zanimivo geografsko tematiko
  • Mogoče bi sprožili natečaj za označevanje poldnevniških in vzporedniških stičišč (geokonfluenc), opremljenih s fotografijami v štirih smereh neba
  • Pogovarjali smo se o vsebinah, ki bi jih ponudili ob geografskem taboru, ki bo oktobra v porečju Vipave - kot del projekta občin.
  • Na študijskih srečanjih, kjer smo bili navzoči, so povsod pohvalili e-učbenike http://eucbeniki.sio.si/
Toliko v razmislek in spodbudo, da mogoče kaj napišete v katerega od forumov. Konec koncev: tudi spletna učilnica oz. sodelov@lnica, iz katere je prišlo tole sporočilo, je samo malo stvar ZRSŠ. Večina je plod prostovoljnega dela skupine učiteljev.

Srečno, drage kolegice in kolegi. Lepo praznujte, ter naj vam leto 2016 izpolni vse želje; tudi geoinformacijske!