Gradiva SAZU za pouk geografije

Gradiva SAZU za pouk geografije

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

V okviru projekta EU 2B parks so pripravili 3 e-lekcije skupaj z didaktičnimi navodili in priporočili za učitelje. So na spletni strani http://giam2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/2bparks#v pod točko 8, oziroma na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#rekaiska – glej e-lekcije.

Zdaj si prizadevajo, da bodo e-lekcije vključili v spletno učilnico DEDI http://www.dedi.si/info/spletna-ucilnica/ucne-lekcije/lekcije ,  ki so jo razvili 2010.

Gradiva so narejena z željo, da bo gradivo res uporabno. V e-lekcijah so izhajali iz učnih načrtov in ciljev. e-lekcije so nekakšna nadgradnja oziroma dopolnilo k tablam in zloženki učne poti ob reki Iški – Okljuk. Z njihovo pomočjo se uporabniki že pred prihodom na pot lahko seznanijo z reko Iško, oziroma svoje znanje lahko nadgrajujejo po obisku poti. V e-lekcijah so skušali vsebine podati na zanimiv in šaljiv način, dodali pa so tudi naloge s hudomušnimi odgovori, podobno kot je to v praksi pri Veseli šoli.

Poleg e-lekcij so v sklopu učne poti pripravili še t.i. »Barjansko banko nalog« - glej http://www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2#rekaiska pod e-lekcijami. Namen te aplikacije je, da si lahko kdorkoli pred odhodom na teren v Geopediji glede na starost, lokacijo, ključne besede izbere naloge, ki mu jih potem sistem skupaj z navodili, označbo lokacije ipd. oblikuje v dokument *.pdf. Učitelji imajo v sistemu dodatne možnosti, a se morajo prijaviti z naslovom guest.arnes.si. Naloge bo možno poljubno dodajati v sistem.

Napisali so knjigo o interpretiranju okolja ob primeru Ljubljanskega barja, kjer so vse podrobneje predstavili.