(Po)učni filmi

(Po)učni filmi

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 0

Nekateri geografi snemajo geografske pojave in procese. S prodorom e-izobraževanja in samostojnega učenja učni filmi postajajo vse pomembnejši. Razvojna skupina za e-geografijo poskuša pripraviti nekaj komentiranih primerov rabe učnega filma.

Če imate kakšen film(ček), ki ste ga posneli sami, in dobro ilustrira nek geografski pojav ali proces, ali zaporedje fotografij z istega mesta, ki predstavljajo niz dogodkov (recimo: kako se v 12 fotografijah spremeni pokrajina, če jo enkrat na mesec fotografiram s šolskega okna), vas prosimo zanj.

Želimo si posnetek, dolg od 30 do 420 sekund, ki ob ustreznem komentarju pove utrinek o pokrajinski podobi. Lahko je počasni poteg iz doline do gorskega vrha, ki pokaže višinske pasove oz. rabo tal - travniki v rečnem poplavnem pasu, njive na prvi terasi, gozd na pobočju. Lahko je prikaz, kako reka širi okljuk in predre udarni breg. Lahko profil prsti, lahko...

Z ustreznim komentarjem lahko vsak pokrajinski posnetek spremenimo v geografsko zgodbo, če je le slika dovolj jasna.

Če imate kak filmček in ste ga pripravljeni bodisi deliti z nami bodisi v sodelovanju z nami oblikovati tak film v poučno zgodbo: prosimo sporočite na naslov mirsad.skorupan@guest.arnes.si