Izobraževanje

Kamra - pokrajinski portal

Kamra - pokrajinski portal

od Igor Lipovšek st. -
Število odgovorov: 1

Portal KAMRA ponuja precej gradiva.

Vsebine KAMRE so lokalno obarvane in marsikatera odkriva zgodbe, ki so značilne za neko področje, vendar so bile do zdaj nedostopne-skrite v predalih ali arhivih različnih lokalnih organizacij kot so knjižnice, muzeji, društva itd.

Prepričani smo, da bi bile vsebine KAMRE lahko v pomoč učiteljem, da bi z njimi obogatili podajanje učne snovi. Ker učitelji uporabljajo pri pouku vedno več e-učilnic, bi bile povezave na zbirke KAMRE lahko zelo dragocene.

 

Na drugi strani vemo, da v šolah nastaja cela vrsta projektnih ali raziskovalnih nalog, ki se navezujejo na lokalno okolje šole. Velikokrat obravnavajo vsebine, ki jih ni najti nikjer drugje. Sodelavci KAMRE smo zelo zainteresirani za objavo takšnih nalog, saj bi dopolnile in zaokrožile marsikatero zgodbo. Nekaj raziskovalnih nalog je že objavljenih, na primer v zbirki Lovrenc na Pohorju.

Čeprav Kamra obstaja od leta 2008, smo jo do zdaj promovirali le v lokalnih okoljih, iz katerih izhajajo določene vsebine, saj širša promocija ne bi bila smiselna.

Do zdaj se je na Kamri nabralo preko 170 zbirk z več kot 11.000 digitaliziranimi elementi in število stalno raste in zato se nam zdi, da jo lahko ponudimo tudi širšemu krogu uporabnikov.

Nabor vsebin iz slovenskih regij je žal še vedno precej neenakomerno pokrit, saj je  odvisen od aktivnosti urednikov in vnašalcev. Najbolj pokrite so osrednjeslovenska, celjska, dolenjska in primorska regija.

Upam, da boste tudi vi presodili, da so vsebine KAMRE lahko v pomoč učiteljem in nam boste pomagali, da z njimi navežemo stike v obojestransko korist.

Breda Karun


O KAMRI

Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne. KAMRA jim daje v uporabo brezplačno infrastrukturo in usposablja nove partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo v digitalni obliki preko svetovnega spleta.

Vsebine KAMRE so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na KAMRI spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Vsebine portala KAMRA so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane, http://europeana.eu.