News forum

Publikacija Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji

Publikacija Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji

od Marjeta Sreš -
Število odgovorov: 0

Spoštovani,

obveščam vas, da je izšla publikacija Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji.

Več informacij o knjigi najdete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo  ZALOŽBA NOVOSTI.  

Mag. Nada Holc, vodja projekta

 

Evropski

jezikovni listovnik

v Sloveniji

2012, ISBN 978-961-03-0020-5,

                                                             228 str., 27,10 €

Naročila:

   Zavod RS za šolstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana

faks        01 / 3005-199

ü  spletna stran    http://www.zrss.si

ÿ  e-pošta    zalozba@zrss.si