Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

par Igor Lipovšek st.,
Nombre de réponses : 1

Vabimo vas na strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole, ki bo 29. in 30. septembra v Podčetrtku, v Termah Olimia. Namenjen je ravnateljem, učiteljem, svetovalnim in drugim strokovnim delavcem šol.

NAMEN:

  • preučiti, kako je mogoče s prožnim predmetnikom prispevati k učinkoviti zadovoljitvi aktualnih potreb in izzivov osnovne šole (dosežki osnovnošolcev na NPZ in v mednarodnih raziskavah);
  • predstaviti monografsko publikacijo Fleksibilni predmetnik – priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol;
  • demonstrirati primere šolskih praks, razvitih v zadnjih dveh letih v nekaterih OE Zavoda in medpredmetnih razvojnih skupinah, delujočih v okviru projekta;
  • v pristnem okolju organizirati pedagoške delavnice (raziskovalni in eksperimentalni pouk, terensko delo itn.), ki jih je v prožnejši organizaciji dela lažje izvesti.

Delavnice:

  • Udeleženci posveta se bodo lahko vključili v različne delavnice, ki so jih v pristnem okolju pripravili pedagoški svetovalci v sodelovanju z učitelji.
  • Poudarki bodo na skupnem razmisleku o kakovostnem pouku, ki ga omogočajo različne oblike prožnega predmetnika, terenskem delu v medpredmetnih povezavah naravoslovnih, družboslovnih predmetov in jezikov, problemskem in raziskovalnem učenju kot podpori pri: razvijanju miselnih in praktičnih veščin, eksperimentalnih spretnosti, bralnih strategij; reševanju problemov vsakdanjega življenja; rabi informacijskih tehnologij; pripravi in izvedbi individualnega vzgojno-izobraževalnega programa.
  • Delavnice bomo izvajali izkustveno v pristnih učnih razmerah in naravnem okolju.

Predstavitve v tematskih skupinah

  • V tematskih skupinah bodo vodje OE zavoda, ravnatelji mentorji in učitelji, člani medpredmetnih razvojnih skupin prikazali novosti, ki so jih razvili in uspešno vnesli v prakso.

PRIJAVA
Kotizacije za udeležbo ni. Na posvet se lahko prijavite na zavihku PRIJAVA do 9. septembra 2011 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Ob prijavi izberite tudi delavnico, v katero se želite vključiti

Na spletni povezavi je informacij še več.

En réponse à Igor Lipovšek st.

Odg: Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

par Igor Lipovšek st.,

Še enkrat vas vabimo, da se prijavite na posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šol , Podčetrtek, Terme Olimia, 29. in 30. september 2011

Geografija je predmet, ki je prožen, prilagodljiv in tudi v organizacijskem smislu ga zlasti v 6. razredu na mnogih šolah v urnik umeščajo z dvema urama v pol leta. Zato smo geografi verjetno še bolj poklicani, da posvet obiščemo.

Res, da je vmes prišla omejitev sredstev za izobraževanje, a kakovost in obetavnost posveta, ter to, da kotizacije ni,  bi lahko odtehtala probleme, ki se pojavljajo.

Prijavite se do 9. septembra na spletni strani http://www.zrss.si/posvetfleksibilni/