Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

by Igor Lipovšek st. -
Number of replies: 1

Vabimo vas na strokovni posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šole, ki bo 29. in 30. septembra v Podčetrtku, v Termah Olimia. Namenjen je ravnateljem, učiteljem, svetovalnim in drugim strokovnim delavcem šol.

NAMEN:

  • preučiti, kako je mogoče s prožnim predmetnikom prispevati k učinkoviti zadovoljitvi aktualnih potreb in izzivov osnovne šole (dosežki osnovnošolcev na NPZ in v mednarodnih raziskavah);
  • predstaviti monografsko publikacijo Fleksibilni predmetnik – priložnost za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šol;
  • demonstrirati primere šolskih praks, razvitih v zadnjih dveh letih v nekaterih OE Zavoda in medpredmetnih razvojnih skupinah, delujočih v okviru projekta;
  • v pristnem okolju organizirati pedagoške delavnice (raziskovalni in eksperimentalni pouk, terensko delo itn.), ki jih je v prožnejši organizaciji dela lažje izvesti.

Delavnice:

  • Udeleženci posveta se bodo lahko vključili v različne delavnice, ki so jih v pristnem okolju pripravili pedagoški svetovalci v sodelovanju z učitelji.
  • Poudarki bodo na skupnem razmisleku o kakovostnem pouku, ki ga omogočajo različne oblike prožnega predmetnika, terenskem delu v medpredmetnih povezavah naravoslovnih, družboslovnih predmetov in jezikov, problemskem in raziskovalnem učenju kot podpori pri: razvijanju miselnih in praktičnih veščin, eksperimentalnih spretnosti, bralnih strategij; reševanju problemov vsakdanjega življenja; rabi informacijskih tehnologij; pripravi in izvedbi individualnega vzgojno-izobraževalnega programa.
  • Delavnice bomo izvajali izkustveno v pristnih učnih razmerah in naravnem okolju.

Predstavitve v tematskih skupinah

  • V tematskih skupinah bodo vodje OE zavoda, ravnatelji mentorji in učitelji, člani medpredmetnih razvojnih skupin prikazali novosti, ki so jih razvili in uspešno vnesli v prakso.

PRIJAVA
Kotizacije za udeležbo ni. Na posvet se lahko prijavite na zavihku PRIJAVA do 9. septembra 2011 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Ob prijavi izberite tudi delavnico, v katero se želite vključiti

Na spletni povezavi je informacij še več.

In reply to Igor Lipovšek st.

Odg: Posvet Fleksibilni predmetnik (prožni urnik), PODČETRTEK, 29. in 30. septembra 2011

by Igor Lipovšek st. -

Še enkrat vas vabimo, da se prijavite na posvet Fleksibilni predmetnik in aktualni izzivi osnovne šol , Podčetrtek, Terme Olimia, 29. in 30. september 2011

Geografija je predmet, ki je prožen, prilagodljiv in tudi v organizacijskem smislu ga zlasti v 6. razredu na mnogih šolah v urnik umeščajo z dvema urama v pol leta. Zato smo geografi verjetno še bolj poklicani, da posvet obiščemo.

Res, da je vmes prišla omejitev sredstev za izobraževanje, a kakovost in obetavnost posveta, ter to, da kotizacije ni,  bi lahko odtehtala probleme, ki se pojavljajo.

Prijavite se do 9. septembra na spletni strani http://www.zrss.si/posvetfleksibilni/