3. študijsko srečanje za učitelje geografije v osnovnih šolah

3. študijsko srečanje za učitelje geografije v osnovnih šolah

by Igor Lipovšek st. -
Number of replies: 0

Kot smo obljubili, nas od 22. aprila do 10. junija čaka v spletni učilnici 3. študijsko srečanje. V njem bomo obravnavali 5 tem:

  • raziskovalne naloge učencev;
  • odnose učitelji:starši;
  • posodobljeni učni načrt, ki ga bomo začeli uresničevati jeseni;
  • izdelovanje in vrednotenje prospektov, ki nastanejo pri pouku;
  • nacionalno preverjanje znanja.

Ob kocu pa vas bomo zaprosili še, da izpolnite dva vprašalnika o letošnjih srečanjih. Na tistega o 2. srečanju v živo že lahko odgovorite. Vprašalniki so naravnani na anonimno različico kritike - lahko osladno pohvalite ali nesramno grajate: nihče ne bo mogel razbrati, kdo od 400 sodelujočih je bil. 

Oglasite se v spletni učilnici že zaradi tega, da boste prispevali k razvijanju  pouka geografije, saj je delo tako zastavljeno, da hrepeni po vašem sodelovanju - svetovalci smo postavili samo okvir učilnic in table (=forume), na katere lahko s pisanjem sprašujete in odgovarjate.

Dobrodošli.

P.S. Seveda pa morate oddati najmanj en prispevek v forumih (dolžina ni pomembna) tisti, ki želite prejeti potrdilo za 16-urno delo, ki prinaša 1 točko. Moralil pa ste biti tudi na 2. srečanju, ki je bilo v živo.