UPORABNI VIR: Uporaba portala razgledan.si pri predmetu Aktivno državljanstvo v gimnazijah in v srednjem strokovnem izobraževanju

UPORABNI VIR: Uporaba portala razgledan.si pri predmetu Aktivno državljanstvo v gimnazijah in v srednjem strokovnem izobraževanju

Jožica Gramc írta időpontban
Válaszok szám: 0

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop tako gimnazijskih programov kot tudi programov srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja in nižje poklicnega izobraževanja.

Učni načrt vsebuje štiri tematske sklope, ki se med seboj močno prepletajo. Zasnovani so interdisciplinarno in izhajajo iz izkustev dijakov oz. dijakinj.

Vsak sklop je nadalje razdeljen še na dve področji. Za vsako področje so opredeljeni cilji, ki pa se glede na vrsto izobraževanja nekoliko razlikujejo. Obvezni cilji so opisani v navadni pisavi, dodatni pa v kurzivi (poševna pisava).

Uporaba portala pri predmetu Aktivno državljanstvo v gimnazijah in v srednjem strokovnem izobraževanju

Portal razgledan.si primarno ni zasnovan kot pripomoček za predmet Aktivno državljanstvo, obstajajo pa med vsebino portala na eni ter cilji predmeta Aktivno državljanstvo na drugi strani mnoge povezave.  

Vir: Za učitelje – razgledan.si

Didaktični izzivi pri predmetu Družboslovje in AD/ v priponki sta dve delavnici globalnega učenja, ki ju lahko smiselno načrtujete pri vsebinskih pripravah pouka in vsebinskem sklopu AD /

druzboslovje (1).pdf; Microsoft Word - 1_AKTIVNO_DRZAVLJANSTVO_KZ_SPI_CIP (edus.si)

Spletna učilnica:

https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10907

ključ: skupnost

Kontekst: Priročnik za učitelje AD in priponke

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/AD_v_srednji_soli_prirocnik/

SPODBUDA:  … »Ostanite to, kar ste, ohranite navdih in optimizem - v končni fazi lahko največ premaknemo v sebi in v svoji bližini.»…dr. Zora Rutar Ilc