Izobraževanje

Lipovškov tabor Prekmurje, Porabje 2023

Lipovškov tabor Prekmurje, Porabje 2023

od Nina Farič -
Število odgovorov: 0

Spoštovani,

v društvu učiteljev geografije Slovenije tudi letos organiziramo Lipovškov tabor, seminar DUGS za učitelje osnovnih in srednjih šol.

Tabor bo potekal 13. in 14. 10. 2023 na območju Porabja in Prekmurja.

Učitelje vabimo, da na taboru sodelujete s predstavitvami dobrih praks poučevanja.

V primeru, da se prijavite s prispevkom, preden oddamo prijavo za umestitev seminarja v Katis, boste v program vpisani kot predavatelj.

Datum oddaje osnutka prispevka (150 besed) je do 15. 2. 2023.

Za dodatna pojasnila pišite na naslov DUGS:  info@drustvo-dugs.si

Nina Farič, DUGS