Forum novic

Sveže. Interaktivno. Uporabno.

Sveže. Interaktivno. Uporabno.

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0


Zero waste priročnik kot obsežen vodnik  pomaga povečati vpliv dela na lokalni ravni in pomaga doseči, da zero waste prakse postanejo mozaiki lokalnih skupnosti, ki sestavljajo svet.

Slovenski Ekologi brez meja so pri nastanku priročnika sodelovali z estonskimi Let’s Do It Foundation, univerzitetnimi profesorji in krovno evropsko organizacijo Zero Waste Europe.

Zero waste priročnik.pdf (ebm.si)

Povezava do pravkar izdanega Zero waste priročnika, v katerem poleg mnogih namigov za interdisciplinarne tematske sklope s področij psihologije, pedagogike, ekologije, biologije, ekonomije, geografije, naravoslovja itd. ponuja tudi mnogo zanimivega branja in gradiv za delavnice o poučevanju, učenju, motivaciji, ocenjevanju, spreminjanju napačnih prepričanj, vrednotah, dobrem počutju in drugih psiholoških temah ter načrtovanju pouka in spremljanju rezultatov učenja.

Več o tem na spodnjih povezavah:

Kaj smo se naučili v Estoniji - Zero Waste Slovenija (ebm.si)

Zero waste priročnik: kako usposobiti trenerje in ambasadorje? - Zero Waste Slovenija (ebm.si)

Uporabni viri: | Ekologi brez meja (ebm.si)

Kontekst: Govor izvršnega direktorja Slovenske filantropije, Franca Zlatarja, na prireditvi ob 30. obletnici Slovenske filantropije:

Filantropski razmislek: Promotorka vrednot, ki dandanes vse bolj izginjajo – Slovenska filantropija

Misel:

Pazi na svoje MISLI, ker postanejo besede.
Pazi na svoje BESEDE, ker postanejo dejanja.
Pazi na svoja DEJANJA, ker postanejo navade.
Pazi na svoje NAVADE, ker postanejo značaj.
Pazi na svoj ZNAČAJ, ker postane tvoja USODA.

Laodzi (kitajski filozof, 6. – 4. stoletje pred našim štetjem)