Ozaveščanje o problematiki trgovine z ljudmi

Ozaveščanje o problematiki trgovine z ljudmi

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Na Ministrstvu za notranje zadeve so začeli izvajati delavnice za ozaveščanje otrok in mladostnikov o pojavu trgovine z ljudmi. Letos delavnice izvajajo z osnovnošolci 9. razredov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in zasavske regije ter dijaki 2. letnikov srednjih šol podravske, pomurske, koroške in savinjske regije.

Na MNZ otroke in mladostnike ozaveščajo o pojavu trgovine z ljudmi – Bakos

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. V Sloveniji je policija v letu 2021 obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in pri tem identificirala 40 žrtev tega kaznivega dejanja.

Čeprav je eden od ključnih dejavnikov trgovine z ljudmi revščina, pa je zmotno prepričanje, da je pojav prisoten le v revnejših državah. Problematika je prisotna tudi v Evropi, zato je preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej ena od prednostnih nalog Evropske unije.

Ker je prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje trgovine z ljudmi  izjemno zahtevno, je v boju proti temu pojavu ključnega pomena preventivno delovanje. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je zato v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje od 2021 – 2022 kot eno od temeljnih nalog v sklopu preventive predvidela tudi sistematično ozaveščanje otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah o tem pojavu.

Nosilec aktivnosti je Ministrstvo za notranje zadeve – Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi Predavatelji so področni strokovnjaki, ki so vključeni v ključne aktivnosti na področju boja zoper trgovino z ljudmi tako na državni kot tudi mednarodni  ravni. 

Delavnica traja eno šolsko uro, ciljna skupina pa so učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 2. letnikov srednjih šol. 

Kako se prijavim na delavnico?

Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve bodo za izvedbo delavnic kontaktirali posamezne osnovne in srednje šole po vnaprej določenem načrtu, razdeljenem po regijah.

Na brezplačno delavnico pa se lahko prijavite tudi sami, tako da pošljete sporočilo z vašimi kontaktnimi podatki na elektronski naslov spbtl.mnz@gov.si in se dogovorite za termin izvedbe delavnic.  V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličite na telefonsko številko 01 428 41 86.

Več informacij o tem na spodnji povezavi:

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi - Zavod RS za šolstvo (zrss.si)