Forum novic

Uporabni viri: Evropski kotiček za učenje

Uporabni viri: Evropski kotiček za učenje

by Jožica Gramc -
Number of replies: 0

Izbuh virusa COVID-19 in selitev poučevanja v digitalno okolje sta pokazala potrebo po boljših spletnih orodjih za učenje in poučevanje.

Evropska komisija (Generalni direktorat za komuniciranje) zato v tem času opozarja na Kotiček za učenje, evropski učni vir, ki je posebej dragocen za učitelje, učence in njihove starše.

Kotiček za učenje je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih EU in združuje na stotine interaktivnih izobraževalnih gradiv. Zajema 12 zanimivih tem v EU, vključno s kulturo in zgodovino EU, podnebnimi spremembami in okoljem, hrano, kmetijstvom in ribištvom ter znanostjo in raziskavami.

Kotiček za učenje je prilagojen otrokom od 5. do 18. leta starosti ter njihovim učiteljem in staršem. Uporabnike vabi k odkrivanju EU na zabaven način, s pomočjo iger, natečajev in vadnic.

Ponuja tudi učna gradiva in možnosti za povezovanje učiteljev in prostovoljskih dejavnosti za učence. Samo v letu 2020 je to spletno medinstitucionalno platformo EU uporabilo več kot 1,7 milijona obiskovalcev.

Kotiček za učenje/ uporabni viri, ki ponujajo veliko izobraževalnih gradiv o EU in možnosti za sodelovanje. Najdete jih na spodnjih povezavah:

Evropski kotiček za učenje - https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials_sl

Kontekst/ didaktični izzivi/ predmet Družboslovje, obvezni vsebinski sklop AD/ pridobivanje znanja, razvijanje spretnosti, stališč in vrednot/ usposabljanje za informirano in odgovorno aktivno državljanstvo.

Pridružite se skupnosti skupajsmo.eu!

Skupajsmo.eu je vseevropska skupnost, ki vsakogar spodbuja k sodelovanju v demokraciji.