Izobraževanje

Alpska vzgoja

Alpska vzgoja

od Anton Polšak -
Število odgovorov: 0

Spoštovani,

posredujem naslednjo informacijo. 

Na Biotehniškem centru Naklo bodo 14. 12. 2021 ob 15. uri pripravili brezplačni online seminar o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, natančneje vzgoji in izobraževanju o gorah in za gore. Predstavili bodo Alpsko šolo, holistični in inovativni didaktični pristop, ki učence in dijake skozi njihovo učenje opolnomoči za izzive prihodnosti in jih navduši, da proaktivno pristopijo k njihovemu reševanju. Seminar bi izpostavil vidike učitelja, učenca in zunanjega sodelavca, ki sodeluje pri projektih učencev.


Biotehniški center Naklo je od leta 2019 – 2021 izvajal Erasmus+ projekt Alps4nats – Alpske iniciative za alpske navdušence. V njem je 107 dijakov gimnazijskega programa (strokovna gimnazija) ter srednje-strokovnega programa naravovarstveni tehnik raziskovalo trajnostne tematike turizma, kmetijstva, biodiverzitete in klimatskih sprememb. V projektu se je izpostavilo problemsko delo s participativnim pristopom, kamor smo vpletli transformativni pristop, vrednote in kompetence trajnostnega razvoja, zunanjo učilnico Alp, praktični pristop k učenju, medvrstniško učenje.

Vljudno vabljeni, da se pridružite ter spoznate enega od možnih pedagoških pristopov k transformativnemu učenju, ki dolgoročno spreminja naše vedenje v  bolj trajnostni smeri oz. da naše vabilo pošljete še komu, ki bi ga tematika zanimala.

Lepo vabljeni,

Anton Polšak